UWV-TRAJECTEN

“Ontdek je talenten”
“Weer meedoen in de maatschappij”
“Samen aan de slag”

We bieden UWV-maatwerktrajecten ‘Modulaire dienstverlening’ en ‘Werkfit maken’ voor mensen met een Wajong-uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In kleine stapjes begeleiden wij de eerste stappen richting de arbeidsmarkt.

Modulaire trajecten

Participatie-interventie

Een traject ‘Participatie Interventie’ is altijd maatwerk.
Een goed gesprek, weer naar buiten gaan, in contact komen met (nieuwe) mensen, een hobby oppakken zijn activiteiten die bij deze interventie passen.

We bieden de mogelijkheid om mee te doen met de activiteiten bij Cadeaushop Sappemeer.

Onze ervaring is dat onze veilige en kleinschalige omgeving een mooie eerste stap is om de deur uit te komen. Binnen Cadeaushop Sappemeer worden nieuwe sociale contacten gelegd en hobby’s/interesses onderzocht door lekker bezig te zijn. Het sociaal isolement wat mensen kunnen ervaren wordt hiermee laagdrempelig doorbroken.

In persoonlijke gesprekken zal daarnaast aandacht zijn voor belemmeringen die ervaren worden. Tijdens de gesprekken wordt gekeken wat nodig is om een stapje vooruit te zetten.

Bevorderen maatschappelijke deelname
Een traject ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ is altijd maatwerk.
We gaan op zoek naar interesses en talenten.  Vervolgens gaan we gezamenlijk op zoek naar een daginvulling waar de kandidaat blij van wordt. Dat kan een aantal uren vrijwilligerswerk zijn, een sport of nieuwe hobby die hij/zij samen met anderen kan uitvoeren. Het gevoel van meedoen en meetellen wordt hiermee gestimuleerd.

Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt besproken wat er nodig is om weer een stapje dichter bij de arbeidsmarkt te komen.

Begeleiding bij scholing
Soms is omscholing nodig om weer aan het werk te kunnen. Het volgen van een opleiding kan best ingewikkeld zijn. Wij kunnen hierbij helpen. We kunnen ondersteunen bij het plannen van het huiswerk en supporten bij de toetsen en examens.  Samen zorgen we ervoor dat de opleiding een succes wordt!

Werkfit-trajecten
Ons traject ‘Werkfit’ is altijd maatwerk en gericht op mensen met een Wajong die nu geen werk hebben, maar dit in de toekomst wel graag willen krijgen.

Vanuit UWV worden binnen het Werkfit-traject vaak 3 aandachtsgebieden gekozen:

  • In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
    Bij deze activiteit worden mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt welke baan passend zal kunnen zijn. Hiervoor zetten we persoonlijke gesprekken, testen en netwerkgesprekken en meeloopdagen in.
  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
    In persoonlijke gesprekken bespreken we mogelijkheden en beperkingen. Het spinnenweb vanuit de methodiek Positieve gezondheid wordt hierbij gebruikt. Gezamenlijk wordt een actieplan/stappenplan gemaakt. De regie ligt bij de kandidaat, vanuit ons motto ‘je doet het zelf maar niet alleen!’.
  • Versterken van de werknemersvaardigheden
    Als opstapje naar betaald werk gaan we samen zoeken naar een passende stage/werkervaringsplaats om aan persoonlijke doelen te werken. Op deze manier kan iemand positieve werkervaring opdoen, als tussenstap naar een betaalde baan. Wij helpen bij het vinden van een passende werkervaringsplaats.

Aanmelding UWV-traject
De contactpersoon bij UWV kan doorverwijzen naar Inzet naar Vermogen. De kandidaat kan ook zelf aangeven bij zijn contactpersoon dat hij/zij graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek (een zogenaamd "klik-gesprek") wilt aangaan met ons.

Kosten UWV-traject
De kosten van een UWV-traject worden volledig betaald door UWV.

Bel of mail ons gerust voor meer informatie.