UWV-TRAJECTEN

“Ontdek je talenten”
“Weer meedoen in de maatschappij”
“Samen aan de slag”

We bieden UWV-maatwerktrajecten ‘Modulaire dienstverlening’ en ‘Werkfit maken’ voor mensen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In kleine stapjes begeleiden wij de eerste stappen richting de arbeidsmarkt.

Modulaire trajecten
Participatie-interventie / Programma ‘Lekker in je vel’.

Een traject ‘Participatie Interventie’ is altijd maatwerk. Een goed gesprek, weer naar buiten gaan, in contact komen met (nieuwe) mensen, een hobby oppakken zijn activiteiten die bij deze interventie passen. Het sociaal isolement wat mensen kunnen ervaren wordt hiermee laagdrempelig doorbroken.

We hebben hiervoor ons eigen programma ‘Lekker in je Vel’ ontwikkeld. Ons programma is bedoeld voor mensen die langere tijd thuis hebben gezeten en weer willen gaan meedoen aan de maatschappij.

Ons programma is opgebouwd volgens de onderdelen van het leefstijlroer (voeding, beweging, ontspanning, slaap, verbinding en middelen). Het richt zich op het in beweging komen van de deelnemer. Door middel van groepsbijeenkomsten en individuele coaching vergroten we inzicht en stimuleren we kleine stapjes vooruit op de participatieladder.

Ons programma is ook geschikt voor laaggeletterdheid en/of laag opleidingsniveau.

 

Bevorderen maatschappelijke deelname
Een traject ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ is altijd maatwerk. Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt besproken wat er nodig is om weer een stapje dichterbij de arbeidsmarkt te komen.

We gaan op zoek naar interesses en talenten.  Vervolgens gaan we gezamenlijk op zoek naar een dag invulling waar de kandidaat blij van wordt. Dat kan een aantal uren vrijwilligerswerk zijn, een sport of nieuwe hobby die hij/zij samen met anderen kan uitvoeren. Het gevoel van meedoen en meetellen wordt hiermee gestimuleerd.

We bieden de mogelijkheid om mee te doen met de activiteiten en trainingen bij de dagbesteding ‘Cadeaushop Sappemeer’. Onze ervaring is dat onze veilige en kleinschalige omgeving een mooie eerste stap is. Binnen Cadeaushop Sappemeer worden nieuwe sociale contacten gelegd en hobby’s/interesses onderzocht door lekker bezig te zijn. Verder komen ook werknemersvaardigheden als ‘op tijd komen’ en ‘afspraken nakomen’ aan bod.

Begeleiding bij scholing
Soms is omscholing nodig om weer aan het werk te kunnen. Het volgen van een opleiding kan best ingewikkeld zijn. Wij kunnen hierbij helpen. We kunnen ondersteunen bij het plannen van het huiswerk en supporten bij de toetsen en examens.  Samen zorgen we ervoor dat de opleiding een succes wordt! Onze begeleiders hebben didactische achtergrond en weten hoe ze optimaal kunnen ondersteunen voor een goed resultaat.

Werkfit-trajecten
Ons traject ‘Werkfit’ is altijd maatwerk en gericht op mensen met een uitkering die nu geen werk hebben, maar dit in de toekomst wel graag willen krijgen. Interne motivatie is voor ons een belangrijke drijfveer om te starten aan een traject.

Binnen het Werkfit-traject zijn vaak 3 aandachtsgebieden:

  • In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
    Binnen dit aandachtsgebied worden mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt welke baan passend zal kunnen zijn. Hiervoor zetten we persoonlijke gesprekken, testen, netwerkgesprekken en meeloopdagen in.
  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
    In persoonlijke gesprekken bespreken we mogelijkheden en beperkingen. Het spinnenweb vanuit de methodiek Positieve gezondheid wordt hierbij gebruikt. Gezamenlijk wordt een actieplan/stappenplan gemaakt. De regie ligt bij de kandidaat, vanuit ons motto ‘je doet het zelf maar niet alleen!’.
  • Versterken van de werknemersvaardigheden
    Als opstapje naar betaald werk gaan we samen zoeken naar een passende stage/werkervaringsplaats om aan persoonlijke doelen te werken. Op deze manier kan iemand positieve werkervaring opdoen, als tussenstap naar een betaalde baan. Wij helpen bij het vinden van een passende werkervaringsplaats.

Aanmelding UWV-traject
De contactpersoon bij UWV kan doorverwijzen naar Inzet naar Vermogen. De kandidaat kan ook zelf aangeven bij zijn contactpersoon dat hij/zij graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek (een zogenaamd "klik-gesprek") wilt aangaan met ons.

Kosten UWV-traject
De kosten van een UWV-traject worden volledig betaald door UWV.

Contact
Voor aanmelding of meer informatie, bel of mail gerust naar Henriëtte Paap.
06-146 53 147
h.paap@inzetnaarvermogen.com