DAGBESTEDING

“Werken in een winkel”
“Creatief bezig zijn en nieuwe dingen leren”
“Ontspanning en plezier”

 Dagbesteding bij Cadeaushop Sappemeer
Binnen de kleinschalige dagbesteding is veel aandacht voor een ontspannen en gezellige sfeer met leuke onderlinge sociale contacten.
Onze doelgroep is divers. Mensen met een verstandelijke beperking, autisme, psychiatrische problematiek, niet-aangeboren-hersenletsel of dementie zijn van harte welkom.
Onze doelstelling is het bieden van een zinvolle dag/weekinvulling, het bieden van structuur, stimuleren zelfredzaamheid, vergroten van sociale contacten en/of ontlasting van mantelzorg.

De contra-indicaties zijn: volledig rolstoel-afhankelijk, veel verzorging en verpleging of ernstige agressie.

Meedoen en meetellen
Binnen de dagbesteding staat participatie en integratie centraal.

Cadeaushop Sappemeer maakt deel uit van de maatschappij en is gevestigd middenin de winkelstraat van Sappemeer.
Er worden unieke producten gemaakt door mensen voor mensen. Er wordt vaak deelgenomen aan plaatselijke evenementen/markten
en er zijn verbindingen met lokale bedrijven en winkeliers.
We organiseren regelmatig workshops en excursies en gaan maandelijks naar de bibliotheek om onze leeskast te vullen.

Breed activiteitenaanbod
Onze dagbestedingsactiviteiten zijn divers en vraaggericht. Samen met de cliënt onderzoeken we de interesses en mogelijkheden. Denk hierbij aan het maken van kraamcadeautjes, handdoekfiguren, figuren van binnenbanden, papier-maché, handwerken, licht sorteerwerk, winkelwerkzaamheden, houtactiviteiten, schilderen, helpen bij de webshop, educatief: workshops/trainingen binnen ons trainingscentrum zoals rekenen met geld, gezonde voeding, EHBO, computervaardigheden) en nog veel meer… De zelfgemaakte producten worden verkocht in de winkel.

Bewegen en leefstijl
We stimuleren bewegen en gezonde leefstijl binnen de dagbesteding. Daarom hebben we ook binnen -en buitenactiviteiten waarbij plezier in bewegen centraal staat. Een wandeling maken, een uurtje bewegen in de gymzaal, op het sportveldje of bij de beweegtuin.

Aanmelding
Allereerst wordt een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek en een rondleiding.
In dit gesprek worden de mogelijkheden en wensen besproken. Daarna volgt de kennismaking met de groep. Iedere nieuwe cliënt loopt een dagdeel mee. Als we van twee kanten vinden dat het een passende plek is, leggen we verdere afspraken vast in een zorgovereenkomst.

Indicatie
Voor de dagbesteding is een indicatie vanuit de WMO of de WLZ nodig.
Financiering kan op basis van persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). Wij kunnen ondersteuning bieden bij het aanvragen van de indicatie.  Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo en Wlz.